skip to Main Content

Excerpt of letter from Lt. Otto Brauneck to home.

Event ID: 28

24 July 1917

50.816141687498735, 3.2403333562695864
Markebeke
Marke

Source ID: 1

Marke 2 Wereldoorlog 1

Excerpt of letter from Lt. Otto Brauneck to home. Dit was zijn laatste brief (sic). Deze brief kwam thuis aan, nadat zijn ouders het telegram van zijn dodelijk neerstorten hadden ontvangen. “Gisteren vroeg von Richthofen me of ik graag leider van een Jagdstaffel zou worden. Ik moest enkel toestemmen en morgen had ik er al één. Hij zou het spijtig vinden mocht ik weggaan, maar langs de andere kant zou hij me niet in de weg staan. Ik zie hem dat ik daarmee nog even wou wachten, daar hij en Oblt. Wolff voor het ogenblik niet konden vliegen. Gisterenavond was Zijne Excellentie Kogenluft von Hoeppner op bezoek; ook bracht hij de avond door in ons casino. Richthofen is gelukkig opnieuw hersteld, hoewel de wonde nog erg groot is en het schedelbot bloot ligt. Deze morgen waren er geen vluchten, daar er een dichte mist hing.”

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top